15/12/2019

Kurs przedmałżeński

 

Kurs rozpocznie się 4 września 2019 r.

 

Spotkania – wyznaczone środy (tabela poniżej)

Miejsce – ul. Mariacka 5 (katedra) sala św. Rodziny w domu parafialnym

Godzina – 19.00

 

Kurs Przedmałżeński jest organizowany dla przygotowujących się do Sakramentu Małżeństwa, którzy nie odbyli przygotowania w ramach szkoły średniej. Obejmuje 11 spotkań (12 tematów). Kurs odbywa się 3 razy w ciągu roku. Spotkania prowadzone są zarówno przez osoby świeckie jak i przez księży.


Tematy spotkań

I     Konieczność katechizacji przygotowawczej do małżeństwa. Powołanie
II     Objawienie Boże i jego źródła. Pismo św. o małżeństwie
III    Wiara i drogi do niej. Wybór towarzysza drogi
IV    Chrystus Bóg – Człowiek, nasz Zbawiciel
V      Kościół szafarzem łaski Bożej. Małżeństwo w prawie kanonicznym
VI     Przykazania Boże – drogowskazami. Miłość małżeńska
VII    Modlitwa – kontakt z Bogiem rękojmią wytrwania. Płodność małżeńska
VIII   Niedzielna Msza św. Cnota czystości przedmałżeńskiej i małżeńskiej
IX-X  Pokuta. Komunia św. Życie religijne. Chrześcijańskie wychowanie dzieci
XI     Miłość. Antykoncepcja. Naturalne metody planowania rodziny
XII    Trzeźwość. Wychowanie do trzeźwości

 

 
  LUTY MARZEC KWIEC MAJ CZERW WRZES PAŹDZ LISTOP
I 06.02   24.04     04.09    
II 13.02     08.05   11.09    
III 20.02    15.05   18.09    
IV  27.02   22.05   25.09    
V   10.04  29.05     02.10  
VI   13.03.     05.06   09.10  
VII    20.03.   12.06   16.10  
VIII   27.03    19.06   23.10  
IX, X     03.04.   26.06   30.10  
XI 06.03       03.07.     06.11
XII   17.04    10.07      13.11