13/12/2018

Kurs przedmałżeński

 

Kurs rozpocznie się 7 lutego 2018 r.

 

Spotkania – wyznaczone środy (tabela poniżej)

Miejsce – ul. Mariacka 5 (katedra) sala św. Rodziny w domu parafialnym

Godzina – 19.00

 

Kurs Przedmałżeński jest organizowany dla przygotowujących się do Sakramentu Małżeństwa, którzy nie odbyli przygotowania w ramach szkoły średniej. Obejmuje 11 spotkań (12 tematów). Kurs odbywa się 3 razy w ciągu roku. Spotkania prowadzone są zarówno przez osoby świeckie jak i przez księży.


Tematy spotkań

I     Konieczność katechizacji przygotowawczej do małżeństwa. Powołanie
II     Objawienie Boże i jego źródła. Pismo św. o małżeństwie
III    Wiara i drogi do niej. Wybór towarzysza drogi
IV    Chrystus Bóg – Człowiek, nasz Zbawiciel
V      Kościół szafarzem łaski Bożej. Małżeństwo w prawie kanonicznym
VI     Przykazania Boże – drogowskazami. Miłość małżeńska
VII    Modlitwa – kontakt z Bogiem rękojmią wytrwania. Płodność małżeńska
VIII   Niedzielna Msza św. Cnota czystości przedmałżeńskiej i małżeńskiej
IX-X  Pokuta. Komunia św. Życie religijne. Chrześcijańskie wychowanie dzieci
XI     Miłość. Antykoncepcja. Naturalne metody planowania rodziny
XII    Trzeźwość. Wychowanie do trzeźwości

 

 
  LUTY MARZEC KWIEC MAJ CZERW WRZES PAŹDZ LISTOP
I 21.02   25.04     5.09    
II 28.02     09.05   12.09    
III   07.03   16.05   19.09    
IV   14.03   23.05   26.09    
V   21.03   30.05     3.10  
VI   28.03     6.06   10.10  
VII     4.04   13.06   17.10  
VIII     11.04   20.06   24.10  
IX, X     18.04   27.06   31.10  
XI 07.02             07.11
XII 14.02             14.11