Informacje w związku z epidemią koronawirus 3

Wskazania Biskupa Diecezjalnego Edwarda Dajczaka, dotyczące odpowiednich zachowań w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce.Ostatnie decyzje Polskiego Rządu – stan zagrożenia epidemicznegoPolski rząd zdecydował o wprowadzeniu stanu zagrożenia…

Czytaj dalej Informacje w związku z epidemią koronawirus 3

Informacje w związku z epidemią koronawirus 2

* W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., podczas każdej Mszy św. i nabożeństw wewnątrz bazyliki może…

Czytaj dalej Informacje w związku z epidemią koronawirus 2

Informacje w związku z epidemią koronawirus

* Zachęcamy wiernych do skorzystania z dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej, wydanej przez biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego Edwarda Dajczaka. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we…

Czytaj dalej Informacje w związku z epidemią koronawirus